Vlakem za hranice všedních dnů

 
 

Šťastné Vánoce a PF do Nového roku

Všem lidem dobré vůle přejeme
Šťastné a veselé svátky,Krista Pána narození
vše, co jsme si na Pánu Bohu vyžádali:
předně zdraví, pokoj svatý a po smrti království nebeské

Vytvářím objednávku...